Gestalttherapie: focus op het hier en nu

GestalttherapieWaar de meeste vormen van psychotherapie zich vooral richten op praten over de oorzaak van problemen, legt de Gestalttherapie vooral de focus op het hier en nu. Directe actie is een belangrijk onderdeel van deze therapie, die in de jaren 1940 is ontwikkeld door o.a. Fritz en Laura Perls, een echtpaar psychotherapeuten.

Het begon als reactie op de traditionele psychoanalyse. Gestalttherapie is namelijk het tegenovergestelde van zo’n afstandelijke sessie met de cliënt op de sofa en de therapeut die haast onzichtbaar is. Fritz Perls wilde juist liever directe (inter)actie met cliënten. De Gestalttherapie staat dan ook voor nieuw gedrag uitproberen, experimenteren en ervaren. Als het duidelijk is dat een cliënt bepaalde dingen moeilijk vindt, probeert de Gestalttherapeut hier juist via directe actie aan te werken. Welke emotie de cliënt ook voelt, welke dingen hij of zij ook zegt, het mag allemaal. Dat is de basis van Gestalttherapie.

Gestaltpsychologie: de oorsprong van de Gestalttherapie

Rond 1930 werd in Duitsland de theorie rond Gestaltpsychologie ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij was dat wij mensen de wereld om ons heen altijd in gehele en patronen waarnemen. Door structuur aan te brengen in bepaalde elementen kunnen wij beter omgaan met complexe fenomenen. Dit principe is doorgevoerd in d Gestalttherapie, waarbij de therapeut holistisch kijkt naar de mens. Onze lichaam en geest zijn een eenheid en geen afzonderlijke onderdelen. Ook de fenomenologie  speelt een rol. Volgens die stroming is de werkelijkheid relatief. Het hangt allemaal af van de manier waarop zij bekeken wordt. Gestalttherapie houdt hier rekening mee door verschillende benaderingen te kiezen om zo psychische problemen aan te pakken.

Hier en nu in de Gestalttherapie

In plaats van het verleden van cliënten helemaal te analyseren, richt de Gestalttherapie zich helemaal op het hier en nu. Welke ervaringen veroorzaken op dit moment klachten? Soms komen cliënten er door middel van Gestalttherapie achter dat zij bepaalde gedragspatronen moeten aanpassen om van hun klachten af te komen. Dat kan gebeuren doordat onze levens dynamisch zijn: wij veranderen continu en dus moeten we soms ook ons gedrag aanpassen. Een Gestalttherapeut maakt dit inzichtelijk voor een cliënt. Mocht er toch een oorzaak in het verleden liggen, dan zijn er Gestaltoefeningen om daar achter te komen.

Awareness: hoe mindful ben je?

Een belangrijk onderdeel van de Gestalttherapie is aandacht voor awareness, het ‘gewaarzijn’ van ons lichaam. Ook hier wordt vooral op awareness gefocust die ligt in het hier en nu. Het verleden en de toekomst worden bij de Gestalttherapie naar de achtergrond geschoven. Door onze haastige maatschappij en de 24-uurseconomie nemen we niet zo vaak de tijd meer om stil te staan bij wat we eigenlijk allemaal waarnemen en hoe we dat verwerken. De Gestalttherapie maakt mensen meer bewust hiervan. Er wordt als het ware opnieuw contact gelegd met onszelf.

De experimentele kant van de Gestalttherapie

Als mensen open staan voor wie ze zijn en wat ze voelen, kunnen ze ook beter aanpassingen doorvoeren in gedragspatronen. De Gestalttherapie maakt hiervan gebruik door cliënten zelf experimenten te laten doen die ondersteunend kunnen werken. In principe helpt de Gestalttherapie een cliënt om zichzelf te helpen door lichaam en geest af te stemmen op behoeften en omgeving. Vooral mensen met een burn-out, depressies en identiteitsproblemen hebben baat bij de Gestalttherapie. Het gaat vooral om het ontwikkeling van een persoonlijkheid die in evenwicht is. Het contact moet goed zijn tussen een cliënt en zijn of haar omgeving, maar ook tussen de cliënt en de therapeut. Ervaringen zijn immers de basis van de Gestalttherapie.

Gestalttherapie: praktijken

Hier vind u onze database van Gestalttherapie praktijken.

Gestalttherapie: opleidingen

Wilt u zelf Gestalttherapeut worden? Daarvoor kunt u terecht bij deze Gestalttherapie opleidingen.

Op de weg zijn ze helemaal alleen en trok blikken van de mannenviagra! Niemand kon staan en lopen langs iedereen wilde om haar te krijgen, maar het was niet zo gemakkelijk, maar iemand deed het en het was een vrouw, zo blijkt, het was viagra voor vrouwen