NVAGT

Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie

NVAGT LogoDe Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) is een van de beroepsverenigingen voor Gestalttherapeuten. Het doel van de NVAGT is om te waken over de kwaliteit van de Gestalttherapie, van de Gestalttherapie opleidingen en de verdere wetenschappelijke ontwikkeling van het vak.

Daarnaast vindt er vanuit de NVAGT doorlopende bij- en nascholing en toetsing plaats. De NVAGT heeft een zelfstandige klachtencommissie en is aangesloten bij de European Association of Gestalttherapy (EAGT).

Volgens de NVAGT kan iedereen die zich als cliënt aanmeldt bij een lid van de NVAGT zich verzekerd voelen van een verantwoorde professionele behandeling.
Therapeuten die lid zijn van deze beroepsvereniging zijn namelijk:

  • onderworpen aan internationale kwaliteitseisen
  • genieten daardoor het vertrouwen van artsen en specialisten
  • onderworpen aan een ethische code en de klachtenprocedure die wordt gecontroleerd door de NVAGT

Leden van de NVAGT moeten voldoen aan onder andere de volgende richtlijnen:

  • NVAGT-leden stellen een zorgvuldige diagnose op met aandacht voor de uitgangpositie en het veld van de cliënt en zijn leefwereld.
  • Cliënten krijgen uitleg over het behandelplan en de werkmethode: het oriënterend contact of de intake vormt hiervoor de basis.
  • In geval van samenwerking met beroepsgenoten of andere instanties houden NVAGT-leden een dossier bij dat alle basisgegevens en officiële stukken over de therapie omvat (intakeverslag, behandelplan, correspondentie, afspraken, data, adres en telefoonnummers). Dit dossier moet tien jaar bewaard worden en wordt daarna vernietigd.
  • Cliënten hebben steeds het recht om het dossier in te zien. Persoonlijke werkaantekeningen van de therapeut behoren niet tot het dossier.
  • NVAGT-leden mogen alleen schriftelijke informatie over de cliënt verschaffen aan derden wanneer ze dit vooraf met hun cliënt besproken hebben en diens schriftelijke toestemming hebben gekregen. Die stukken worden toegevoegd aan het dossier.
  • NVAGT-leden zijn aan geheimhouding over hun werk gebonden. Bij levensbedreigende situaties voor de cliënt of voor derden, kan daarop een uitzondering gemaakt worden. De therapeut bespreekt deze situatie vooraf met de cliënt.
  • NVAGT-leden dragen er zorg voor dat hun cliënten op de hoogte zijn van de beroepscode.

Op de weg zijn ze helemaal alleen en trok blikken van de mannenviagra! Niemand kon staan en lopen langs iedereen wilde om haar te krijgen, maar het was niet zo gemakkelijk, maar iemand deed het en het was een vrouw, zo blijkt, het was viagra voor vrouwen

VNGN: Vlaams Nederlands Gestalt Nieuws

In de Vlaams Nederlandse Gestalt wereld gebeurt van alles, maar er is niet echt een nieuws site die dat “alles” ook bij houdt. Daar komt bij deze verandering in. Kleine en grote nieuwtjes: wij houden ze bij! Of het nu de opening van een nieuwe praktijk is, een batch afgestudeerde gestalt therapeuten, een nieuwe opleiding of bijscholing: we horen het graag!

Daarnaast gaat deze site ook een overzicht bieden van praktijken die zich bezig houden met gestalt therapie en opleidingen voor gestalttherapie.

Meldt gerust uw nieuws, opleiding of praktijk aan via onze contact pagina.

Op de weg zijn ze helemaal alleen en trok blikken van de mannenviagra! Niemand kon staan en lopen langs iedereen wilde om haar te krijgen, maar het was niet zo gemakkelijk, maar iemand deed het en het was een vrouw, zo blijkt, het was viagra voor vrouwen